Kodi muli ndi funso kwa Gogo Nana?

Funsani agogo funso lina lililonse...

Ngati mukufuna kuti agogo ayankhe mafunso anu, tumizani uthenga wa lamya ku nambala izi: 0888353535 ndi 0999353535

Share your feedback